PRIVATNO VISOKO UČILIŠTE VARAŽDIN

– Inicijator i osnivač akademije je sveuč. O tome govori doc. Vjeran Ježek

– Akademija počinje s radom u listopadu 2021. godine.

– Privatno visoko umjetničko obrazovanje kao trgovačko društvo (jdoo) pod nazivom “Glazbeno umjetničko obrazovanje”

– Prijemni ispiti su svake godine u srpnju – Predmet “Truba”, u pripremi i predmet “Kulturni menadžment”

– Područja studija: razvoj talenata, dodiplomski studij, poslijediplomski studij

– Nastava se odvija u dvorcu Trakošćan. – U 1. god. Upisuje se najviše 6 studenata iz gore navedenih smjerova studija

– Svaki polaznik godišnje dobiva 32 sata nastave, uključujući: individualnu nastavu, nastavu s etidnim programom, koncertnu i orkestralnu literaturu, osn. Sviranje, grupno muziciranje, orkestralno muziciranje, metodologija igre

– Praktični završni ispiti planirani su u srpnju – Predavači na privatnom umjetničkom učilištu su: mag.Vjeran Ježek i prof.Jochen Gnauer – Studenti imaju priliku pohađati teorijske predmete na Sveučilištu u Innsbrucku

– Rok za prijavu prijemnih ispita koji se odnose samo na praksu je 19. lipnja 2021.

– Cijena studija po godini je … kuna ili …… eura

– Akademija će organizirati i radionice i seminare za druge, instrumente, poseban mentalni trening za svoje studente, razne koncerte .

GLAVNI SPONSOR

PARTNERI