Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Tvrtka Music Art Education j.o.o., sa sjedištem u 42250 Lepoglava (VZ-HRVATSKA), Ljudevita Gaja 8, kao vlasnik obrade podataka (u daljnjem tekstu “Vlasnik”), obavještava Vas u skladu s člankom 13. EU Uredbe br. 2016. /679 (u daljnjem tekstu “GDPR”) da će se vaši podaci obrađivati ​​na sljedeće načine iu sljedeće svrhe:

 

 1. predmet liječenja

Nositelj obrađuje osobne podatke koje ste dali prilikom izrade ugovora za Nositeljeve proizvode/usluge (npr. prezime, ime, naziv tvrtke, adresa, broj telefona, broj mobilnog telefona, broj faksa, e-mail, PEC pošta, SDI – kod , porezni broj, PDV broj, podaci o banci i plaćanju – u daljnjem tekstu “osobni podaci” ili također “podaci”).

 

 1. svrha liječenja

Vaši osobni podaci će se obraditi:

 

 1. A) prema članku 6. b) i c) GDPR-a za sljedeće svrhe: – izvršenje predmeta ugovora u kojem ste stranka ili provođenje predugovornih mjera na vaš zahtjev; – Ispunjavanje predugovornih, ugovornih i poreznih obveza koje proizlaze iz tekućeg odnosa s Vama; – poštivanje obveza koje proizlaze iz zakona, propisa, zakonodavstva EU ili naloga tijela (npr. u području ​​borbe protiv pranja novca); – ostvarivanje prava nositelja, kao što je pravo na obranu u sudskom postupku; Obavještavamo vas da, ako ste već naš kupac, možemo vam slati komercijalne poruke o proizvodima/uslugama Nositelja slične onima koje ste već kupili od nas kroz prethodni komercijalni odnos, osim ako se ne slažete.

 1. B) Samo uz vašu izričitu i zasebnu suglasnost (čl. 7 GDPR-a), za sljedeće marketinške svrhe: – Za slanje biltena, e-pošte, postova, SMS-a, Facebook Messengera, Instagram Messengera, WhatsApp Messengera i/ili telefonskih kontakata, komercijalne komunikacije i/ili promotivnog materijala o proizvodima/uslugama koje nudi Voditelj podataka i razini zadovoljstva s utvrditi kvalitetu proizvoda/usluga;

 

 1. modaliteti liječenja

Obrada Vaših osobnih podataka provodit će se kroz postupke iz (čl. 4 n. 2) GDPR), a posebno: prikupljanje, stjecanje, organizacija, pohrana, savjetovanje, obrada, modifikacija, odabir, izdvajanje, usporedba, korištenje, međusobno povezivanje, blokiranje, komunikacija, brisanje i uništavanje podataka. Vaši osobni podaci bit će obrađeni na papiru i elektronički i/ili automatski. Nositelj će obrađivati ​​osobne podatke onoliko vremena koliko je potrebno za ispunjenje gore navedenih svrha, ali u svakom slučaju ne duže od 10 godina nakon prestanka odnosa u naznačene svrhe i ne duže od 3 godine nakon prikupljanja podataka za marketing. svrhe.

 1. pristup podacima

Vaši podaci mogu biti dostupni onima iz članka 2.A) i 2.B): – zaposlenicima i suradnicima Nositelja u Italiji i inozemstvu, u svojstvu ovlaštenih i/ili internih obrađivača podataka i/ili administratora sustava; – trećim društvima ili drugim subjektima (npr. kreditnim institucijama, stručnim studijama, konzultantima, osiguravajućim društvima za pružanje usluga osiguranja itd.) koji djeluju kao vanjski obrađivači podataka, obavljajući aktivnosti vanjskih izvršitelja u ime Nositelja.

 

 1. prijenos podataka

Bez izričitog pristanka (bivši čl. 6 lit. b) i c) GDPR), Nositelj može prenijeti vaše podatke u svrhe iz članka 2.A) nadzornim tijelima, pravosudnim tijelima, osiguravajućim društvima za pružanje osiguranja uslugama, kao i onim osobama kojima je komunikacija propisana zakonom za ispunjenje ovih svrha. Ove osobe će obrađivati ​​podatke u svojstvu autonomnih kontrolora podataka. Nikada nećemo dijeliti vaše podatke.

 

 1. Prijenos podataka

Osobni podaci će se obrađivati ​​na papiru, kao i elektronički i/ili automatski u zakonitom prebivalištu vlasnika i pohranjivati ​​unutar Europske unije.

 

 1. Vrsta prijenosa podataka i posljedice odbijanja odgovora

Prijenos podataka u svrhe iz članka 2.A) obavezan je. U njihovom nedostatku, ne možemo jamčiti izvršenje ugovora prema članku 2.A). Prijenos podataka za one iz članka 2.B) nije obavezan. Stoga možete odlučiti da ne dajete podatke ili naknadno uskratite mogućnost obrade već poslanih podataka: u tom slučaju možda nećete primati biltene, komercijalne komunikacije i promotivne materijale vezane uz proizvode/usluge koje nudi Vlasnik. U svakom slučaju, još uvijek imate pravo na proizvode/usluge sadržane u članku 2.A).

 

 1. prava ispitanika

Kao nositelj podataka, imate prava prema članku 15. GDPR-a, odnosno prava na: dobiti potvrdu o postojanju ili nepostojanju osobnih podataka koji se odnose na vas, čak i ako još nisu zabilježeni, i njihovu komunikaciju u razumljivom obliku; Informacije o: a) podrijetlu osobnih podataka; b) svrhe i metode obrade; c) logiku primijenjenu u obradi pomoću elektroničkih alata; d) identifikacijske podatke nositelja, upravitelja i prema članku 3. stavak 1. GDPR-a; e) subjekte ili kategorije subjekata kojima se osobni podaci mogu priopćiti ili koji bi za njih mogli postati svjesni kao imenovani ili ovlašteni predstavnici na teritoriju države; dobiti: a) ažuriranje, ispravljanje ili, ako ste zainteresirani, integraciju podataka; b) poništavanje, anonimizacija ili blokiranje podataka koji se obrađuju nezakonito, uključujući podatke čije zadržavanje nije potrebno za svrhe za koje su prikupljeni ili naknadno obrađeni; c) potvrdu da su operacije navedene u slovima a) i b) također u suštini priopćene subjektima kojima su podaci priopćeni ili diseminirani, osim ako se ovaj zahtjev pokaže nemogućim ili je povezan s upoređivanjem s očito nerazmjernim naporom koji je uključen u pravu na zaštitu; usprotiviti se, u cijelosti ili djelomično: a) iz legitimnih razloga, obradi osobnih podataka koji se tiču ​​vas, čak i ako su relevantni za svrhu prikupljanja; b) obradu osobnih podataka koji se odnose na vas u svrhu slanja reklamnog materijala ili izravne prodaje ili za provedbu istraživanja tržišta ili komercijalne komunikacije, putem e-pošte i/ili putem tradicionalnih marketinških metoda putem telefona, WhatsApp Messengera, Facebook Messengera, Instagram Messengera i /ili poštom. Gdje je primjenjivo, također imate prava prema člancima 16-21 GDPR-a (pravo na ispravak, pravo na zaborav, pravo na ograničenje obrade, pravo na prijenos podataka, pravo na prigovor) kao i pravo na podnošenje pritužbe tijelo za zaštitu podataka.

 

 1. metode ostvarivanja prava

 

Svoja prava možete ostvariti u bilo kojem trenutku slanjem:

– preporučeno pismo s potvrdom o primitku na adresu sjedišta nositelja;

– e-mail na music.art.education21@gmail.com

 

 1. Vlasnici, menadžeri i agenti

Vlasnik obrade podataka je tvrtka Music Art Education j.o.o., sa sjedištem u 42250 Lepoglava (VZ-HRVATSKA), Ljudevita Gaja 8.

 

Voditelj obrade je Vjeran Ježek.