Cilj:

U sklopu studija studente će se poticati na pripreme audicija za orkestar, na solističke koncerte i recitale uz pratnju klavira, orgulja, te gudačih i puhačih ansambla. Trajanje Poslijediplomski studij traje 4 semestra i dobna granica za prijamni nije relevantna

Trajanje:

Poslijediplomski studij traje 4 semestra i dobna granica za prijamni nije relevantna

Ospeg:

Studenti se obvezuju polaziti satove korepeticije, javne nastupe u organizaciji privatnog visokog umjetničkog obrazovanja Varaždin, skupno muziciranje (komorna glazbe), nastavu metodike sviranja trube, srodni instrumenti i upoznavanje drugih glazbenih stilova.

Uvjet prijema:

Pozitivno ocijenjen prijamni ispit

Prijamni ispit:

Na prijamnom ispitu se pred ispitnom komisijom provjeravaju tehničke i glazbene vještine na instrumentu. Odabrani ispitni program potrebno je u pisanom obliku predati kod prijave. Ispitni program: izvedba dvaju djela iz različitih stilskih epoha Obvezni nastavni kolegij. Glavni umjetnički predmet, predavanja i pojedinačna nastava, ukupno po semestru 2 modula po dva dana nastave, 1 u Varaždinu, 1 u Innsbrucku. Ukupno godišnje 4 modula nastave
Završni poslijediplomski ispit pred komisijom.

Nakon 2 godine studija provodi se poslijediplomski ispit koji služi kao dokaz stjecanja onih sposobnosti znanja potrebnih za dobivanja solidne instrumentalne i umjetničke osnove za profesionalno bavljenje, a odvija se kao komisijski ispit (sviranje) pred ispitnom komisijom.

Završni ispitni program obuhvaća izvedbu triju djela iz različitih stilskih epoha i 10 orkestralnih mjesta.

Za sudjelovanje na poslijediplomskom studiju izdaje se Certifikat izdan od strane Privatnog visokog umjetničkog obrazovanja Varaždin
 
Godišnja cijena nastave iznosi ……..€