Preddiplomski studij instrumentalni studiji na Privatnom visokom umjetničkom obrazovanju Varaždin​ 1. Cilj Preddiplomski studij nudi se za instrument Truba koji se podučava na Privatnom visokom umjetničkom obarzovanju Varaždin. Svrha mu je priprema za redovni studij instrumenta trube kad umjetnička zrelost za redovni studij još nije dosegnuta. Uključivanje studenata pripremnog studija u okruženje studenata diplomskih i poslijediplomskih studija odnosno instrumentalnih studija djeluje motivirajuće i osigurava kvalitetu glazbenog obrazovanja. 2. Trajanje Preddiplomski studij traje do prelaska na redovni studij odnosno početka pripreme za studij. Gornja dobna granica za diplomiranje je 21 godina (od 31. kolovoza).​ 3. Opseg Za obvezne predmete osim glavnog umjetničkog predmeta programom su predviđeni nastavni kolegiji u trajanju 1 sata tjedno. Glavni umjetnički predmet, predavanja i pojedinačna nastava, ukupno godišnje 20 sata. Uz to se u potrebnom opsegu na raspolaganje stavlja korepeticija. Uz to se u potrebnom opsegu na raspolaganje stavlja korepeticija. Uvjet prijema: Pozitivno ocijenjen prijemni ispit 4. Prijemni ispit Na komisijskom prijemnom ispitu se pred ispitnom komisijom provjeravaju vještine na instrumentu odnosno predznanje i glazbena darovitost pod formalnim uvjetima Privatnog visokog umjetničkog obrazovanja Varaždin. Odabrani ispitni program potrebno je u pisanom obliku predati kod prijave. Trajanje: 10 – 15 minuta. Ispitni program (minimalni zahtjevi) Instrumentalni studiji klasika ∙ izvedba dvaju djela iz različitih stilskih epoha ∙ jedna etida 5. Ispiti Nakon svaka 2 semestra od početka studija slijedi sviranje u svrhu savjetovanja za koje se daje verbalni osvrt i ocjena. Ako se za to dobije negativna ocjena, slijedi komisijski ispit u razdoblju od 6 mjeseci. On se može jedanput ponoviti. Ako je student odnosno studentica i drugi put od strane ispitne komisije negativno ocijenjen, nema pravo nastavka pripremnog studija i ponovnog upisa. 6. Svjedodžba Za sudjelovanje u pripremnom studiju izdaje se svjedodžba. 7. godišnja cijena nastave iznosi  ….€  

Prijavnica za studij trube