Radionice za europski glazbeni i kulturni menadžment na Privatnom visokom glazbenom obrazovanju u Varaždinu, Univ. Prof. Mag. Jochen Gnauert/ Munich

  1. Nastavni sadržaj i ciljna skupina

Predmetni smjer GLAZBENI i KULTURNI MENADŽMENT biti će ponuđen kao seminari, ali i kao daljnje obrazovanje na Privatnom visokom glazbenom obrazovanju u Varaždinu. Radionice služe kao profesionalna obuka za umjetnike koji rade ili žele raditi u glazbenoj i kulturnoj industriji, ali i već odgovornih glazbenih i kulturnih menadžera iz kulturne djelatnosti, te za lokalne uprave u administraciji ili uredima za kulturu. Nastavni sadržaj podijeljen je u 3 modula: Modul 1. Pregled europske glazbene i kulturne industrije, poslovne administracije, sklapanje ugovora, politika kulture, pokretanje poslovanja, kalkulacije i proračuni. Modul 2. strateško programsko planiranje, operativna organizacija događaja, suvremeno upravljanje procesima Modul 3. kulturni marketing, menadžment suradnje, sponzorstvo, aplikacije za financiranje iz EU fondova Nakon obuke, polaznici će biti kompetentni organizirati i profesionalno voditi glazbenu ili kulturnu instituciju ili samostalno se baviti glazbeno kulturnim menadžmentom.

  1. Termini i trajanje

Seminari traju 3 dana po 6 sati, od petka do nedjelje. Slijedeći termini su dostupni: Petak, 24.02. – Nedjelja, 26.02.2023    (3 x 6 sati) Petak, 09.06. – Nedjelja, 11.06.2023    (3 x 6 sati) Petak, 03.11. – Nedjelja, 05.11.2023    (3 x 6 sati)

  1. Zertifikat

Za sudjelovanje na radionici bit će izdana potvrda

  1. Troškovi

…. eura po polazniku i po trodnevnom seminaru

  1. Mogućnost smještaja i prehrane, na upit, te mogućnost stipendiranje seminara.
  2. Prijave se vrše na Email adresu:  music.art.education21@gmail.com do 31.12.2022 sa imenom, prezimenom, datumom i mjestom rođenja, telefon, email adresom i kratkom biografijom.