Seminar GLAZBENI i KULTURNI MENADŽMENT

Seminar GLAZBENI i KULTURNI MENADŽMENT

Radionice za europski glazbeni i kulturni menadžment na Privatnom visokom glazbenom obrazovanju u Varaždinu, Univ. Prof. Mag. Jochen Gnauert/ Munich Nastavni sadržaj i ciljna skupina Predmetni smjer GLAZBENI i KULTURNI MENADŽMENT biti će ponuđen kao seminari, ali i...
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAM TRUBA

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAM TRUBA

Cilj: U sklopu studija studente će se poticati na pripreme audicija za orkestar, na solističke koncerte i recitale uz pratnju klavira, orgulja, te gudačih i puhačih ansambla. Trajanje Poslijediplomski studij traje 4 semestra i dobna granica za prijamni nije relevantna...
PRIPREMNI STUDIJ TRUBA

PRIPREMNI STUDIJ TRUBA

Preddiplomski studij instrumentalni studiji na Privatnom visokom umjetničkom obrazovanju Varaždin 1. Cilj Preddiplomski studij nudi se za instrument Truba koji se podučava na Privatnom visokom umjetničkom obarzovanju Varaždin. Svrha mu je priprema za redovni studij...
POTICANJE TALENTA TRUBA

POTICANJE TALENTA TRUBA

Preddiplomski studij instrumentalni studiji na Privatnom visokom umjetničkom obrazovanju Varaždin​ 1. Cilj Preddiplomski studij nudi se za instrument Truba koji se podučava na Privatnom visokom umjetničkom obarzovanju Varaždin. Svrha mu je priprema za redovni studij...